Jako-Gaz technika grzewcza i sanitarna Jakub Kozłowski

 

Siedziba

Ul. Hermanowska 68b

53-314 Wrocław

Telefon: 608898002

E-mail: jakogaz@gmail.com

NIP: 898-150-03-08

Regon: 931885897